Company News

6 ทักษะสำคัญที่ผู้นำที่ดีควรมีในยุค AI

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เติบโตอย่างรวดเร็ว ยิ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันรอบด้าน การก้าวทันโลก ปรับตัวได้ไว และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร จะยิ่งทำให้ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้นำ ต้องเป็นต้นแบบและมีทักษะที่ดี โดยทักษะที่จำเป็นในยุค AI ผู้นำที่ดีควรเตรียมพร้อมดังนี้


1. ความเข้าใจในเทคโนโลยี AI: ผู้นำควรมีความเข้าใจในพื้นฐานและหลักการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการแสดงข้อมูล (data analytics) เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับใช้ในองค์กรของตัวเองได้ ยิ่งโลกเปลี่ยนไปไว การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี แล้วนำมาใช้กับการทำงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการทำงานได้เป็นอย่างดี


2. ทักษะการบริหารและยอมรับการเปลี่ยนแปลง:
การใช้เทคโนโลยี AI บ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไว ผู้นำควรมีความสามารถในการวางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในองค์กร หรือตัวซอฟต์แวร์ต่างๆ เพราะโลกทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนไปไวมาก หากไม่ปรับตัวให้ทัน หรือเรียนรู้เพิ่มเติมจะทำให้ก้าวช้าและพลาดโอกาสทางธุรกิจได้


3. ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ:
การนำ AI ไปใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจมักต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลและความสามารถในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับข้อมูล ผู้นำควรมีความรู้รอบด้าน และสามารถนำ AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจแผนงาน หรือกระบวนการทำงานต่างๆ ในองค์กรให้ได้ ไม่ว่าจะเรื่องของเนื้องาน หรือการมอบหมายงานให้คนในทีมทำ


4. ความเข้าใจและให้ความสำคัญของข้อมูลของบุคคล:
ผู้นำควรเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลในการสร้างและส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการนำไปใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับทีมในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขามั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขานั้นจะไม่ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่น ดังนั้น การเลือกใช้ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตฐานสากล ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง PeoplePlus HCM v.11 ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการบริหารงานบุคคล อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่าน Application บนมือถือ เก็บข้อมูลในระบบ Cloud-based ทำงานเสถียร อัพเดทได้ real time​ ถือเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง การันตีผู้ใช้งานมาแล้วกว่า 36 ปี


5. ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน:
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในองค์กร ผู้นำควรมีความสามารถในการสื่อสารความรู้เรื่องเทคโนโลยี AI และสามารถทำงานร่วมกันกับทีมที่มีความหลากหลายในแต่ละช่วงอายุได้

 
6. ความคิดสร้างสรรค์และการนวัตกรรม: ผู้นำควรสนับสนุนการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและมีระบบที่ดีขึ้นสามารถตรวจสอบได้อย่าง หรือนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่าง real time​

 

ทั้งนี้ ความสำเร็จของผู้นำในยุค AI จะขึ้นอยู่กับการรวมกันของทักษะเหล่านี้และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทางที่สร้างคุณค่าและส่งผลดีต่อองค์กรและสังคมโดยรวม อย่างโปรแกรม PeoplePlus HCM v.11 เป็นระบบบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล เวลาการทำงาน เอกสารลา หรือทำเงินเดือนพนักงาน ถือเป็นเครื่องมือวางเป้าหมายและติดตาม KPI เป็นระบบจัดการ วางแผนกำลังคน พัฒนาทักษะได้เป็นอย่างดี สำหรับองค์กรใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6617888 ต่อ 405