Company News

สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำกับลูกน้อง

 

การเป็นหัวหน้าที่มีวุฒิภาวะที่ดีจะทำให้คุณบริหารงานได้ง่ายขึ้น ลูกน้องจะเกิดความเคารพและเชื่อมั่น ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงาน แต่ถ้าแสดงพฤติกรรมทั้ง 5 แบบนี้ออกมาละก็ นอกจากจะไม่มีใครให้ความร่วมมือในการทำงานแล้ว ยังทำให้คุณเสียลูกน้องดีๆ ไปแบบไม่ทันตั้งตัวอีกด้วย

 

1. การวิจารณ์ต่อหน้าที่ 

          หากต้องการให้คำปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของลูกน้อง ควรทำอย่างสุภาพและเป็นส่วนตัว โดยเรียกลูกน้องคนนั้นมาพูดคุยรอบนอก เพื่อวิจารณ์พร้อมเสนอแนะให้คำแนะนำ จะทำให้ปรับจูนความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ลูกน้องต่อหน้าคนอื่นในบริษัท จะส่งผลให้เขาเสียความมั่นใจ และเสียบรรยากาศในการทำงาน กลับกันถ้าพูดคุยด้วยความใจเย็น เรียกมาคุยเป็นการส่วนตัว จะช่วยให้ลูกน้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รับรู้ว่าหัวหน้ารับฟังเขาเสมอ

 

2. การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็นของลูกน้อง 

          หัวหน้าควรให้โอกาสแก่ลูกน้องในการแสดงความคิดเห็น และให้ความสำคัญกับการรับฟังเสมอเมื่อต้องตัดสินใจโดยการเป็นผู้ฟังที่ดี แม้เราจะเป็นผู้นำต้องเดินนำคนอื่นอยู่ข้างหน้า แต่การหยุดพัก ฟังเสียงคนรอบข้างจะช่วยให้เราได้ไอเดียดีๆ ในการทำงาน และทำให้พวกเขารู้ว่าปัญหาของงานชิ้นนั้นคืออะไร จะได้ช่วยกันแก้ไขได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

 

3. แสดงอำนาจไล่บี้งานลูกน้อง 

การมอบหมายงานทุกครั้ง ต้องมีความชัดเจน ทั้งเนื้องานและเวลาส่งงาน เพื่อให้พนักงานจัดสรรเวลาการทำงานด้วยตนเอง แม้หัวหน้ามีสิทธิ์ทวงถามงาน แต่หากยังไม่ถึงกำหนด ก็ไม่ควรไล่บี้จนเกินไป จะทำให้พวกเขาเกิดความกังวล ทำงานรนๆ จนเกิดความผิดพลาดได้

 

4. คิดว่าตัวเองถูกเสมอ 

นับว่าเป็นเรื่องสำคัญและร้ายแรงสำหรับความสัมพันธ์ในทีม หากหัวหน้าไม่รับฟังความคิดของลูกน้องเลย ตั้งตนเป็นใหญ่ แถมเวลาผิดพลาดยังโยนความผิดให้ลูกน้อง พวกเขาจะเกิดความหมดศรัทธา และไม่ให้ความร่วมมือกับการทำงาน มีความต่อต้าน ไม่ช่วยหรือออกไอเดีย ไม่เต็มที่กับงาน เพราะรู้สึกไม่ได้รักหรือมีส่วนร่วมกับงานชิ้นนั้นๆ

 

5. ขาดความยุติธรรม ลำเอียง

มีการแบ่งข้าง แบ่งพวก ชื่นชมเฉพาะคนที่ทำงานให้สำเร็จ แต่กลับตำหนิคนผิดพลาด ไม่สอนงาน ไม่แนะนำ จะเกิดความบั่นทอนในทีม ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนเกินของทีม ไม่อยากมีส่วนร่วมในงานต่างๆ

          ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วน ในการสะท้อนการขาดภาวะการเป็นผู้นำ ถ้าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและมีคุณภาพได้ โดยไม่แสดงพฤติกรรมข้างต้นออกมา พวกเขาก็จะเกิดความรัก เคารพ ให้เกียรติและให้ใจในการทำงานอย่างแน่นอน ลองนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณดูนะคะ