Company News

สัมมนาบริษัทฯประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปีขึ้น ที่อำเภอหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้าของเราให้ดียึ่งขึ้น

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้การอุปการทางบริษัทฯเสมอมา และให้ทางเราได้มีโอกาสจัดการสัมมนาสำหรับพนักงานของเราขึ้นในครั้งนี้

ขอขอบคุณจากใจ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัท พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด