PEOPLE PLUS SOFTWARE
SOLUTIONS
Human Capital Management
PeoplePlus คือระบบซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล (HCM) แบบ Web Application ที่ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับความต้องการในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีนโยบายและกฎระเบียบที่ซับซ้อน ทั้งองค์กรขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ อีกทั้งยังสามารถรองรับการบริหารงานของผ่ายบุคคลทุกด้านอย่างครบวงจร ระบบมีจุดเด่นในด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีรายงานวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสำหรับผู้บริหารและง่ายต่อการแก้ไขรูปแบบรายงานและขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับองค์กรของผู้ใช้งาน รวมถึง มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
See more
Cloud Solution
สำหรับองค์กรที่ต้องการลดการลงทุนทางด้าน IT ทั้งด้าน Hardware และ Software เรามีบริการ Software as a Service สำหรับระบบ PeoplePlus HCM ซึ่งเป็นบริการแบบ On Demand ทั้งด้าน Software License และ Infrastructure ที่มีระบบรักษาความหลอดภัยของข้อมูลที่ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งทีมงานที่จะดูแลระบบและข้อมูลของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
See more
Outsource Service
เป็นบริการรูปแบบผสม ที่นำข้อดีของบริการ รับจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) และบริการ SaaS สำหรับ HCM มารวมไว้ด้วยกัน สำหรับบริการนี้ลุกค้าเพียงส่งข้อมูลมาหใ้เจ้าหน้าที่บันทึกและประมวลผล จัดทำรายงานสรุป เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
See more

Testimonials

คุณพัชรี สุชีวบริพนธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้โปรแกรมของ PeoplePlus มาตั้งแต่ Version 8 จนปัจจุบัน Upgrade เป็น Version 10.1 บริษัทฯมีการปรับปรุงโปรแกรมให้เข้ากับการใช้งานขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ Support เป็นอย่างดี

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณจักรเพชร วิเศษณ์ชัยศิลป์ ตำแหน่ง C & B ManagerSoftware สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีก มีให้เลือกใช้ทั้ง HRM และ HRD และพอใจกับการ Support โดยปัจจุบันทางบริษัทกำลังเพิ่มการ Implement ในระบบงาน HRD เพิ่มเติม

บริษัท ปรินทร จำกัด ( BITEC )

คุณพูนสิทธิ์ วชิราชีวิน ตำแหน่ง Senior IT Managerเป็นระบบที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของขององค์ในประเทศไทย และมีคุณสมบัติหลากหลายในการใช้งาน ที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจ อีกทั้งยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณมาริษา ชูกิตติพงษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลระบบสามารถรองรับการทำงานของ HR ได้อย่างครบวงจร ลดเวลาในการทำงานได้ มีรายงานวิเคราะห์ที่สามารถยืดหยุ่นในการแก้ไขรูปแบบได้เอง มีขั้นตอนในการทำงานที่ง่าย และทางบริษัทมีแผนจะ Upgrade เพื่อเพิ่มการใช้งานบน Smart Phone เพื่อให้รองรับการทำงานกับพนักงานยุค 4.0

บริษัท ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

คุณกัญญานี เกียรติบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลใช้ระบบชองบริษัท People Plus มาค่อนข้างยาวนาน มีพึงพอใจกับการบริการของเจ้าหน้าที่บริษัท และมีแผนที่จะ Upgrade ระบบเป็น version ใหม่ในเร็วๆ นี้

Nidec Precision ( Thailand ) Co.,Ltd.